banner
 

QUY TRÌNH SỬ DỤNG VACCIN

1. QUY TRÌNH SỬ DỤNG VACCIN CHO GÀ THỊT                                                                                                                   

Ngày tuổi

Vaccin

Phòng bệnh

Đường cấp thuốc

1 ngày

AVINEW
            BUR 706
            BIORAL

Bệnh Newcastle
      Bệnh Gumboro
      Bệnh viêm thanh phế quản    truyền nhiễm

Pha chung 3 loại, nhỏ mắt,    mỗi con 1 giọt.

TROVAC

Cúm gia cầm

Tiêm dưới da cổ

12 ngày

AVINEW

Tái chủng bệnh Newcastle

Cho uống

14 ngày

IBD BLEN

Tái chủng bệnh Gumboro

Cho uống

28 ngày

AVINEW

Tái chủng bệnh Newcastle

Cho uống

     
  1. QUY TRÌNH  SƯU DỤNG VACCIN-gà đẻ trứng
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ngày tuổi

vaccin

Phòng bệnh

Đường cấp thuốc

1 ngày

MAREK

Bệnh Marek

Chích dưới da

AVINEW
            BUR 706
            BIORAL

Bệnh Newcastle
      Bệnh Gumboro
      Bệnh viêm thanh phế quản    truyền nhiễm.

Pha chung 3 loại, nhỏ mắt,    mỗi con 1 giọt

TROVAC

Cúm gia cầm

Chích dưới da cổ

7 ngày

Vaccin bệnh đậu (trái) gà

Bệnh đậu (trái) gà

Chủng qua da cách

10 ngày

BUR 706

Tái chủng bệnh Gumboro

Cho uống

17 ngày

AVINEW

Tái chủng bệnh Newcastle

Cho uống

21 ngày

IBD BLEN

Tái chủng bệnh Gumboro

Cho uống

35 ngày

HEMOVAX

Bệnh xổ mũi truyền nhiễm

Chích dưới da

56 ngày

IMOPEST

Tái chủng bệnh newcastle

Chích dưới da

12 tuần

HEMOVAX

Tái chủng bệnh xổ mũi truyền    nhiễm

Chích dưới da

15 tuần

OVO4-BINEWVAXIDROP

Phòng 4 bệnh: Newcastle, viêm phế quản,    hội chứng giảm đẻ, sưng phù đầu

Chích dưới da

20 tuần

VACCIN CHẾT (Intervet)

Tái chủng cúm gia cầm

Chích dưới da cổ

Sau đó cứ 2-3 tháng dùng1lần.

AVINEW

Tái chủng bệnh Newcastle

Cho uống

Định kỳ mỗi 6 tháng

VACCIN CHẾT

Tái chủng cúm gia cầm

Chích dưới da cổ